logo
Inno02

Rozdzielnice SN pełnią bardzo istotną funkcję, ponieważ są odpowiedzialne za przyjęcie i rozdzielenie energii elektrycznej, pochodzącej z elektrowni, a także za łączenie oraz zabezpieczenie obwodów elektrycznych. Prawidłowe działanie rozdzielnic SN jest ważne dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej, dlatego trzeba przestrzegać zasad, dotyczących ich eksploatacji. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jak postępować, aby rozdzielnice średniego napięcia działały bezawaryjnie przez wiele lat.

Krótka charakterystyka rozdzielnic SN

 

Rozdzielnice średniego napięcia to zespół urządzeń elektroenergetycznych, na który składa się aparatura: pomiarowa, rozdzielcza, sterownicza, sygnalizacyjna i zabezpieczeniowa. Innymi elementami omawianego urządzenia są: funkcyjne, jedno- lub dwuczłonowe pola rozdzielcze, elementy izolacyjne, szyny zbiorcze, osłony, odłącznik, uziemnik czy wyłącznik. Wartość napięcia znamionowego dla omawianych urządzeń to przedział od 1 do 60 kV.

Aby ograniczyć straty energii, powinno się dobrać właściwe transformatory. Należy mieć świadomość, że jakość poszczególnych parametrów konstrukcyjnych transformatora, wpływa na jego cenę. Pomimo tego, zakup nowoczesnych transformatorów jest korzystny i opłacalny, ze względu na wydajność sięgającą nawet 99%!

Podstawowe zasady eksploatacji rozdzielnic SN

 

Prawidłowo użytkowane rozdzielnice SN mogą służyć nawet przez kilkadziesiąt lat, dlatego warto zapoznać się z ogólnymi zasadami eksploatacji, omawianych urządzeń. Konstrukcja nowoczesnych rozdzielnic pozwala na uniknięcie rozprzestrzeniania się awarii poza dany przedział. Pomimo tego, lepiej unikać jakichkolwiek usterek, ponieważ ich skutkiem jest przerwa w dostawie prądu. Szczegóły poniższych zasad znajdują się w instrukcjach, dedykowanych konkretnym stacjom transformatorowo-rozdzielniczym. Ważne jest:

  • przeprowadzanie okresowych przeglądów, oględzin, prób i pomiarów rozdzielnic SN, a w razie potrzeby dokonywanie koniecznych wymian elementów, remontów i innych prac konserwacyjnych, w porozumieniu z operatorami systemów eksploatacyjnych;
  • bieżące prowadzenie pełnej dokumentacji, zarówno technicznej (w tym eksploatacyjnej, fabrycznej, powykonawczej), jak i prawnej. Każda wykonana praca, musi być odnotowana;
  • przestrzeganie granic eksploatacji, o których informacje znajdują się w instrukcji eksploatacji poszczególnych stacji transformatorowych.

Jakie są rodzaje rozdzielnic SN?

 

Wyróżnia się dwa główne typy rozdzielnic elektroenergetycznych średniego napięcia:

  • Rozdzielnica SN w izolacji gazowej SF6 to najlepsza i najbardziej nowoczesna forma omawianego urządzenia. Charakteryzuje się ona zwartą, modułową budową i elektronicznym system nadzoru. Osiąga doskonałe parametry izolacyjne. Jej ogromnym atutem jest odporność na wszelkie czynniki zewnętrzne. Konieczne zabiegi konserwacyjne, w tego typu rozdzielnicy są zminimalizowane praktycznie do zera.
  • Rozdzielnica SN w izolacji powietrznej jest uniwersalna, dlatego można ją stosować w rozłącznikowych i wyłącznikowych systemach rozdzielczych. Należy ona do najbardziej znanych i powszechnie wykorzystywanych rozdzielnic SN. Może być:

- otwarta i częściowo osłonięta,

- prefabrykowana, osłonięta i z podziałem na przedziały.