logo
Inno02

 

JAK WYKORZYSTUJEMY FUNDUSZE Z UE?

Inno02

 

Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych

 

Cel projektu:

Podniesienie potencjału konkurencyjnego oraz tworzenie możliwości wejścia na nowe nie obsługiwane do tej pory rynki zbytu

Beneficjent: H. Cegielski – ENERGOCENTRUM Spółka z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 022 570,30 zł

Dofinasowanie przyznane przez instytucje pośredniczącą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu - Inteligentny Rozwój w kwocie 2 737 435,31 zł