logo
Inno02

Dystrybucja energii elektrycznej

Spółka świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na historycznym terenie działalności Grupy HCP SA w Poznaniu zgodnie z koncesją wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/79/340/W/2/2008/PJ z dnia 10 października 2008 r. na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.

Na obszarze swej działalności Przedsiębiorstwo zostało wyznaczone operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-4711-21(7)/2010/2011/340/KJu z dnia 13 grudnia 2011 r. na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.

Sprzedawca zobowiązany 2024r

Sprzedawca zobowiązany 2023r

Sprzedawca zobowiązany 2022r

Cennik sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej dla przedsiębiorstw

Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Oferujemy wysoką jakość świadczonych usług, doradztwo techniczne, konkurencyjne ceny indywidualne podejście do potrzeb klienta.

 

Informacja

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej 2023

Poniższe opłaty obowiązują od 01.01.2024r.

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh.

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 6,18 zł/MWh.

 We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty mocowej

1)      w przypadku odbiorców końcowych innych niż wymienieni w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy w wysokości 0,1267 zł/kWh,

2)      w przypadku odbiorców końcowych wymienionych w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, opłatę mocową ustala się dla odbiorców zużywających rocznie:

a) poniżej 500 kWh energii elektrycznej w wysokości 2,66 zł na miesiąc,

b) od 500 kWh do 1200 kWh w wysokości 6,39 zł na miesiąc,

c) powyżej 1200 kWh do 2800 kWh w wysokości 10,64 zł na miesiąc,

d) powyżej 2800 kWh energii elektrycznej w wysokości 14,90 zł na miesiąc.

 

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej 2023

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej 2022

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej 2019

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej 2019 obowiązująca od 20.03.2020 r.

Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej 2019 obowiązująca do 31.03.2021 r.

Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej 2019 obowiązująca do 30.06.2021 r.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

- Karta aktualizacji IRiESD nr 1/2017

- Komunikat w sprawie konsultacji projektu karty aktualizacji IRiESD nr 1/2017

- Raport z konsultacji projektu karty aktualizacji IRiESD nr 1/2017 

Wskaźniki trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2023 rok

 

Rejestr magazynów energii elektrycznej stan na 31.03.2024r - [POBIERZ]

 Wniosek o wpis do rejestru magazynów energii elektrycznej dla osoby fizycznej  - [POBIERZ]

 Wniosek o wpis do rejestru magazynów energii elektrycznej dla osoby prawnej - [POBIERZ]

Informacja wynikająca  Art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne i aktualizacje

 

 


DANE KONTAKTOWE

H. Cegielski - Energocentrum Sp. z o. o.

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229

61-485 Poznań

 

tel:+48 61 831 18 00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYŚLIJ ZAPYTANIE