logo
Inno02

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

 

05.07.2023 r.      Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

 Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu - termin składania zgłoszeń do 19.07.2023

 

05.06.2023 r. Nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej

W dniu 5 czerwca 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRE.4211.85.13.2022.DK/JCz  zatwierdził "Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej" opracowaną przez H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.. Tekst taryfy został opublikowany w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna Nr 256 (4073) 5 czerwca 2023 r.

Taryfa obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 19 czerwca 2023 roku.

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej 2023 (pobierz pdf)

 

23.03.2023 r.      Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

 Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu - wydłużony termin składania zgłoszeń do 11.04.2023

 

02.03.2023 r. 

Zaproszenie do złożenia oferty zakupu Pojazdu specjalnego - Star 28 P 183

 

 

05.02.2022 r.  Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej

 W dniu 4 lutego 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRE.4211.29.11.2022.KKu zatwierdził " Zmianę taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej" opracowaną przez H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.. Tekst taryfy został opublikowany w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna Nr 24/2022 w dniu 4 lutego 2022 roku. 

 Skorygowana Taryfa obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 18 lutego 2022 roku.

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej 2022 (pobierz pdf)

 

05.01.2022 r.   Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

 Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu 

 

16.10.2020 r. Wyznaczenie sprzedawcy zobowiązanego na 2021 rok

Decyzją Prezesa Urzędu Energetyki nr DZO.WKP.496.2.135.2020.JJ przedsiębiorstwo energetyczne Enea S.A. zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na rok 2021 na obszarze, w którym H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. sprawuje funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Tekst decyzji

 

27.04.2020 r.  Informacje medialne o zakończeniu zasadniczego etapu prac badawczo rozwojowych projektu napędu pojazdów szynowych

W ostatnim czasie ukazały się liczne materiały informacyjne o zakończeniu przez H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. zasadniczego etapu prac nad projektem pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój. 

https://poznan.tvp.pl/47741122/spolka-h-cegielski-z-innowacyjna-technologia-dla-branzy-kolejowej

http://m.radio.kielce.pl/pl/post-104904

https://www.wnp.pl/logistyka/h-cegielski-opracowal-innowacyjna-technologie-dla-branzy-kolejowej,389743.html

https://www.pb.pl/h-cegielski-opracowal-innowacyjna-technologie-989336

https://www.wykop.pl/link/5470503/h-cegielski-opracowal-innowacyjna-technologie-dla-branzy-kolejowej/

 

6.03.2020 r.  Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej

W dniu 5 marca 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRE.4211.112.7.2019.KKu zatwierdził " Zmianę taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej" opracowaną przez H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.. Tekst taryfy został opublikowany w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna Nr 62/2020 w dniu 5 marca 2020 roku. 

Skorygowana Taryfa obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 20 marca 2020 roku.

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej 2019 (pobierz pdf)

 

3.02.2020 r. Zakończenie zasadniczego etapu prac badawczo rozwojowych projektu realizowanego w ramach funduszy europejskich

W dniu 31 stycznia 2020 roku H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. złożyło Raport końcowy z realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój. Raport będzie podlegał weryfikacji przez instytucję pośredniczącą.

 

14.11.2019 r. Wyznaczenie sprzedawcy zobowiązanego na 2020 rok

Decyzją Prezesa Urzędu Energetyki nr DZO.WKP.496.2.81.2019.MPo1 przedsiębiorstwo energetyczne Enea S.A. zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na rok 2020 na obszarze, w którym H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. sprawuje funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Tekst decyzji 

 

19.09.2019 r. Nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej

W dniu 18 września 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRE.4211.45.19.2018.2019.KKu zatwierdził "Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej" opracowaną przez H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.. Tekst taryfy został opublikowany w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna Nr 235/2019 w dniu 18 września 2018 roku. 

Taryfa obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 3 października 2019 roku.

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej 2019 (pobierz pdf)

 

6.09.2019 r. Zmiana Trafy dla energii elektrycznej

Informujemy, że w celu dostosowania obowiązujących umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji do przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538 z pózn. zm.) H. Cegielski – ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. uchwałą Zarządu nr 39/2019 z dnia 4 września 2019 r. dokonało zmiany obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej.

Zmiana polega na dodaniu drugiego zestawu cen energii elektrycznej obowiązujących wszystkich odbiorców w okresie od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r. oraz tych odbiorców, którzy złożyli oświadczenie zgodnie z Art. 5 ust. 1b ww. ustawy w okresie od 1.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Ceny w tym zestawie są zgodne z cenami dla poszczególnych grup taryfowych obowiązującymi w dniu 30.06.2018 r.

Zmiana Taryfy dla energii elektrycznej 2019 (pobierz pdf)

 

30.07.2019 r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazały się nowe ogłoszenia H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostawy sprzętu w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.

1. Dostawa 5 sztuk dławików 1-fazowych na składową zmienną wysokiej częstotliwości 30kHz

Termin składania 1.08.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197520

2. Dostawa rdzeni magnetycznych, żywicy i przewodów miedzianych

Termin składania 3.08.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197887

3. Dostawa rezystorów mocy oraz warystorów

Termin składania 3.08.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197886

 

24.07.2019 r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazały się nowe ogłoszenia H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostawy sprzętu w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.

1. Dostawa 100 sztuk izolatorów wsporczych tuleja/tuleja na napięcie pracy 4 kV.

Termin składania 29.07.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196836

2. Dostawa 6 sztuk dławików 1-fazowych

Termin składania 30.07.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196919

 

17.07.2019 r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się nowe ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostawy sprzętu w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.

Dostawa modułów tranzystorowych MOSFET z węglika krzemu (SiC) o prądzie znamionowym 450A

Termin składania 23.07.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195629

 

5.07.2019 r. Ogłoszenia na dostawę sprzętu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazały się 2 nowe ogłoszenia H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostawy sprzętu w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.

1. Dostawa elementów elektrycznych i akcesoriów:

1) 3 sztuki: Przekaźnik różnicowo-prądowy 0,03-10A, regulowana zwłoka, 50/60 Hz, 230V, 5VA, odpowiednik typ HAGER HR520 lub równoważny.
2) 3 sztuki: Przekładnik sumujący, okrągły, fi 70mm, 1 biegun, napięcie znamionowe łączeniowe: 1 V (AC), odpowiednik typ HAGER HR702 lub równoważny.
3) 3 sztuki: Zasilacz impulsowy 120W, 24 VDC, 5A, 90-264 VAC, odpowiednik typ MEAN WELL EDR-120-24 lub równoważny
4) 2 sztuki: Zasilacz impulsowy Wejście: 230VAC, Wyjście: 24VDC, Moc: 480W, montowany na szynę DIN, odpowiednik typ Mean Well SDR-480-24 lub równoważny.
5) 8 sztuk: Przetwornica DC/DC, DC IN 16.8-31.2V, DCOUT 48V, 200 W, odpowiedni typ MEAN WELL RSD-200B-48 lub równoważny.
6) 2 sztuki: Przetwornica DC/DC, DC IN 16.8-31.2V, DCOUT 24V, 200 W, odpowiednik typ MEAN WELL RSD-200B-24 lub równoważny.
7) 8 sztuk: Przetwornica DC/DC, DC IN 16.8-31.2V, DCOUT 48V, 300 W, odpowiednik typ MEAN WELL RSD-300B-48 lub równoważny.
8) 2 sztuki: Szafa rozdzielcza z płytą montażową o wymiarach: minimum 800x1200x600 (szerokość, wysokość, głębokość), minimum IP54
9) 3 sztuki: Moduł dwu-diodowy, 45V, 2x120A, Schottky, odpowiednik typ IXYS DSS2x121-0045B lub równoważny.
10)4 sztuki: Łącznik krańcowy migowy z rolką o regulowanej długości, liczba styków: 2, jeden styk zwierny, jeden styk rozwierny, rodzaj elementu przełączającego: dźwignia z rolką o regulowanej wysokości, znamionowy prąd pracy styków: minimum 1 A, stopień ochrony: IP65

Termin składania 12.07.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193955

2. Dostawa bezpieczników:

1) 13 sztuk: Podstawa bezpiecznikowa do montażu wnętrzowego, do bezpiecznik wysokonapięciowy HH 3/7,2 kV, 10 A, długość wkładki 192 mm, odpowiednik typ SIBA 31 001 02 lub równoważny.
2) 22 sztuki: Bezpiecznik wysokonapięciowy HH 3/7,2 kV, 10 A, długość 192 mm do kompletu do podstawy z pozycji (1), odpowiednik typ SIBA 30 002 13.10 lub równoważny.

Termin składania 13.07.2019 r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194238

 

1.07.2019 r. Ogłoszenia na dostawę sprzętu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się nowe ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostawy sprzętu w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.

Dostawa materiałów aluminiowych i stalowych:

1) 12 sztuk: Blacha aluminiowa, grubość: 2mm, arkusz o wymiarach 1500x3000mm

2) 15 sztuk: Profil stalowy zamknięty, gatunek S235JR lub odpowiednik, wymiar 50x30x3mm, długość: 6000mm, materiał: stal czarna.

3) 20 sztuk: Profil stalowy zamknięty, gatunek S235JR lub odpowiednik, wymiar 30x30x3 mm, długość: 6000mm. materiał: stal czarna.

4) 20 sztuk: Profil stalowy zamknięty, gatunek S235JRH lub odpowiednik, Wymiar 30x10x2 mm, długość: 6000mm. Materiał: stal czarna.

5) 6 sztuk: Blacha czarna 2.0x1500x3000mm, gatunek S235JR G/W lub odpowiednik

6) 6 sztuk: Blacha czarna 3.0x1500x3000mm, gatunek S235JR G/W lub odpowiednik

Termin składania 8.07.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193034

 

14.06.2019 r. Ogłoszenia na dostawę sprzętu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazały się 2 nowe ogłoszenia H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostawy sprzętu w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.

1) Dostawa dwóch dławików trójfazowych 0,24 mH

Termin składania 21.06.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190545

2) Dostawa elementów elektrycznych i akcesoriów 

Termin składania 21.06.2019 r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190548

 

6.06.2019 r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazały się 3  ogłoszenia H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostawy sprzętu w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.

1) Dostawa przewodów wysokonapięciowych na napięcie przemienne 3,6 kV/6kV

Część 1: Przewód wysokonapięciowy 3.6/6kV, 1x2.5 mm2, długość 100m 

Część 2: Przewód wysokonapięciowy ekranowany 3.6/6kV, 1x2.5 mm2, długość 20m 

Część 3: Przewód wysokonapięciowy 3.6/6kV, 1x35 mm2, długość 150m 

Część 4: Przewód wysokonapięciowy ekranowany 3.6/6kV, 1x35 mm2, długość 40m 

Termin składania ofert: 11.06.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1188796

 

2) Dostawa elementów elektrycznych złączy przemysłowych

Ogłoszenie zawiera 43 części zgodnie z Załącznikiem nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Termin składania ofert: 12.06.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1188855

 

3) Dostawa elektrycznych elementów i akcesoriów 

Ogłoszenie zawiera 74 części zgodnie z Załącznikiem nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Termin składania ofert: 12.06.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189057

 

24.05.2019 r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostawy sprzętu w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.

Przedmiotem zamówienia są artykuły elektryczne i akcesoria - łącznie 54 pozycje części. 

Termin składania ofert: 31.05.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186923

 

16.05.2019 r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostawy sprzętu w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.

 

Dostawa przewodu miedzianego typu Lica wysokiej częstotliwości oraz rdzeni magnetycznych: 

1) 60 kg przewodu miedzianego typu Lica wysokiej częstotliwości, 315x0.20mm, gr1, klasa F, 2x oplot jedwabny, lutowna. 

2) 200 sztuk rdzeni ferrytowych, typ U126x91x20, materiał F-887. 

3) 200 sztuk rdzeni ferrytowych typ I126x20, materiał F-887. 

Termin składania ofert: 23.05.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185471

 

14.05.2019 r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazały się dwa ogłoszenia H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostawy sprzętu w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.

 

1) Dostawa przewodu jednożyłowego na napięcie przemienne 3600V/6000V (napięcie stałe 5400V/9000V),

35mm2, długość 240 m, o parametrach nie gorszych niż przewód Radox 9GKW KHS-12547260

Termin składania ofert: 20.05.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184790

 

2) Dostawa transformatora Epsteina, pakiet rdzenia 50 mm, uzwojenia nawinięte drutem fi 2,24.

Termin składania ofert: 20.05.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184788

 

30.04.2019 r. KOMUNIKAT

 

Zgromadzenie Wspólników spółki H. Cegielski-ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań

działając na podstawie § 15 ust. 1 oraz § 35 ust. 2 pkt 2 Umowy Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

 

Treść ogłoszenia

  

20.03.2019 r. Ogłoszenie o zatrudnienie specjalisty w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie zatrudnienia specjalisty z zakresu projektowania maszyn i transformatorów w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.  

Wymagana wiedza i doświadczenie

- 10 letnie doświadczenie naukowe potwierdzone indeksem Hirscha (Web of Science nie mniejszy niż H=4),

- doświadczenie z zakresu analizy polowej 3-D autotransformatorów wysokiego napięcia (HV) potwierdzone publikacjami JCR o zasięgu międzynarodowym,

- doświadczenie z zakresu analizy awarii autotransformatorów HV, 

- doświadczenie w modelowaniu 3-D FEM pól elektromagnetycznych i zjawisk temperaturowych transformatorów potwierdzone publikacjami JCR o zasięgu międzynarodowym 

- doświadczenie z zakresu analizy polowej 3-D transformatorów w stanach zwarcia, w tym w zakresie zwarć łukowych 

- doświadczenie z zakresu pomiarów trójwymiarowych pól transformatorów oraz oddziaływań elektrodynamicznych w polach transformatorów dużej mocy, 

- doświadczenie z zakresu analizy konstrukcji transformatorów, w tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych 

- doświadczenie w realizacji projektów z zakresu badania transformatorów, udział jako kierownik projektu bądź główny wykonawca w przynajmniej dwóch projektach 

- znajomość zagadnień ochrony własności intelektualnej z zakresu rozwiązań transformatorów, dobrze widziane autorstwo patentu/patentów w tym zakresie.

 

Termin składania ofert: 28.03.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174428

 

18.03.2018 r. Nowe ogłoszenia na dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu z funduszy europejskich.

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazały się trzy ogłoszenia H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostawy sprzętu w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój. 

1) Na dostawę dwóch autotransformatorów.

Autotransformatory są przeznaczone  do budowy stanowisk badawczych na napięcie 3 000 V DC do uruchomienia i przeprowadzenie badań laboratoryjnych dwóch falowników trakcyjnych i przetwornicy opracowanych w Projekcie.

Termin składania ofert: 25.03.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173715

2) Na odpłatne korzystanie (wynajem) wielosystemowego transformatora trakcyjnego do elektrycznych zespołów trakcyjnych o napięciach strony pierwotnej 25 kV, 50Hz oraz 15 kV, 16.7 Hz, o mocy znamionowej nie mniejszej niż 500 kW i co najmniej 2 uzwojeniach strony wtórnej.

Termin składania ofert: 25.03.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173738

3) Na dostawę modułów półprzewodnikowych mocy.

-  9 sztuk modułów dwudiodowych, o napięciu pracy 4700V, napięcie znamionowe modułu nie mniejsze niż 6000V, prąd znamionowy nie mniejszy niż 100A, z zamocowanym radiatorem zapewniającym odprowadzanie ciepła w sposób pasywny bądź z przedmuchem wentylatorem.

- 3 sztuk modułów Chopper IGBT na napięcie 6500 V, prąd ciągły kolektora Ic nie mniejszy niż 200A, z podwójnym obwodem (obwód podstawowy i obwód zapasowy) sterowania bramkowego tranzystora IGBT zapewniającym izolację galwaniczną nie mniejszą niż 6000V.

Termin składania ofert: 25.03.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173718

 

1.03.2019 r. Ogłoszenie na dostawę sprzętu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostawy transformatorów, dławików i autotransformatorów przeznaczonych  do budowy stanowisk na napięcie 3 000 V DC (max. 4700V DC) do uruchomienia i przeprowadzenie badań laboratoryjnych dwóch falowników trakcyjnych i  przetwornicy opracowanych w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.

Termin składania ofert: 08.03.2019 r

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170321

 

14.12.2018 r. Nowa taryfa dla energii elektrycznej

 

Uchwałą Zarządu H. Cegielski - Energocentrum Sp. z o.o. wprowadzono do stosowania nową taryfę dla energii elektrycznej opracowaną w oparciu o aktualne możliwości wynikające z sytuacji na rynku energii. Nowe ceny będą obowiązywały przez pierwszy kwartał 2019 roku.

 

 

14.11.2018 r. Wyznaczenie sprzedawcy zobowiązanego na 2019 rok

 

Decyzją Prezesa Urzędu Energetyki nr DZO.WKP.492.30.162.2018.Mdz/Aku Przedsiębiorstwo H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na rok 2019 na obszarze, w którym sprawuje funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

 

 

31.10.2018 r. Nowe ogłoszenia w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie zatrudnienia specjalisty z zakresu badań elementów półprzewodnikowych SiC i systemów cyfrowego sterowania napędami elektrycznymi - kierownik B + R projektu w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój. 

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146667

Termin składania ofert 6.11.2018 r.

 

11.09.2018 r. Nowe ogłoszenia na dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu z funduszy europejskich.

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazały się cztery nowe ogłoszenia H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostaw sprzętu

1. Dostawa dwóch sztuk rezystorów hamowania 3kV o parametrach 2x115kW, 2x13ohm

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137799

Termin składania ofert 25 września 2018 r.

 

2. Dostawa aparatów elektrycznych trakcyjnych na napięcie 3kV:

1) 12 sztuk styczników elektromagnesowych 3000V, 50A, 50kW, zaciski przyłączowe M5, napięcie sterownicze 24 V, typ SO-52 lub odpowiednik

2) 5 sztuk styczników Un=3000V, Ith=120A, 170kW, podłączenie styków głównych M6, podłączenie cewki M3, typ CH1030-24ER-O2 lub odpowiednik

3) 6 sztuk styczników Un=3000V, Ith=200A, zaciski przyłączowe M3, napięcie sterownicze 24 V, typ CH 1130/02 lub odpowiednik

4) 6 sztuk bezpieczników trakcyjnych typ 100A, 3kV DC, typ Q4724309 lub odpowiednik

5) 2 podstawy bezpiecznikowe uchwyt-komplet do bezpieczników trakcyjnych 100A, 3kV z pozycji (4), typ podstawy F-HS6 SH lub odpowiednik

6) 6 sztuk bezpieczników trakcyjnych typ 50A, 3kV DC, typ Q4523507 lub odpowiednik

7) 2 podstawy bezpiecznikowe uchwyt-komplet do bezpieczników trakcyjnych 50A, 3kV z pozycji (6)

8) 6 sztuk bezpieczników trakcyjnych typ 50A, 3kV DC, typ Q4522407 lub odpowiednik

9) 2 podstawy bezpiecznikowe uchwyt-komplet do bezpieczników trakcyjnych 20A, 3kV z pozycji (8)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137781

Termin składania ofert 25 września 2018 r.

 

3. Dostawa niskoindukcyjnych kondensatorów wysokonapięciowych na napięcie nie niższe niż 5kV o rozmiarze nie większym od 170x225x160mm, rezystancja szeregowa < 5 mili ohm, indukcyjnośc szeregowa zastępcza ESL <30nH

1) Cztery sztuki kondensatorów o pojemności 50uF, maksymalny prąd skuteczny nie mniejszy niż 50A

2) Sześć sztuk kondensatorów o pojemności 40 uF, maksymalny prąd skuteczny nie mniejszy niż 40A

3) osiem sztuk kondensatorów o pojemności 10uF, maksymalny prąd skuteczny nie mniejszy niż 35 A

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137612

Termin składania ofert 24 września 2018 r.

 

4. Dostawa energoelektronicznego pomocniczego bloku łączeniowego SN o następujących parametrach:

- napięcie znamionowe: nie mniej niż 1800V, prąd In=450A,

- czas załączenia <1,5us,

- element łączeniowy: 2 x SiC MOSFET Un=3300V, In=450A w konfiguracji półmostka z diodami zwrotnymi z węglika krzemu,

- połączenie niskoindukcyjne BUS-BAR, test izolacja 9200V 50Hz/60 sekund w wykonaniu z minimalizacją indukcyjności pasożytniczych zintegrowane z kondensatorem niskoidukcyjnym Un=1800V, Cn=100uF,

- radiator chłodzenia”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138132

Termin składania ofert 26 września 2018 r.

 

Zapraszamy do składania ofert

 

29.05.2018 r. Drugie ogłoszenie w sprawie wynajmy pojazdu trakcyjnego w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie wynajmu pojazdu trakcyjnego do przewozów pasażerskich o jednym wózku napędowym z silnikami asynchronicznymi wraz z aparaturą pomiarową oraz opracowanie programu badań i przeprowadzenie badań poligonowych poślizgów pojazdu oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej, poziomu hałasu oraz właściwości dynamicznych faowników napędowych o konstrukcji dachowej oraz przetwornic zasilania urządzeń pomocniczych o konstrukcji dachowej skonstruowanych przez zamawiającego w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.

 

 

Zapraszamy do składania ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1114769

23.05.2018 r. Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w związku z RODO

 

Na podstawie art.13 ust.1 i ust 2 oraz art.14 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (RODO) informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe Państwa lub dane osobowe Państwa przedstawicieli, a także o przysługujących prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

Treść informacji 

15.05.2018 r. Ogłoszenie w sprawie wynajmy pojazdu trakcyjnego w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie wynajmu pojazdu trakcyjnego do przewozów pasażerskich o jednym wózku napędowym z silnikami asynchronicznymi wraz z aparaturą pomiarową oraz opracowanie programu badań i przeprowadzenie badań poligonowych poślizgów pojazdu oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej, poziomu hałasu oraz właściwości dynamicznych faowników napędowych o konstrukcji dachowej oraz przetwornic zasilania urządzeń pomocniczych o konstrukcji dachowej skonstruowanych przez zamawiającego w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój. 

Zapraszamy do składania ofert. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111400

 

19.04.2018 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu specjalistów w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie zatrudnienia specjalisty z zakresu badań układów zasilania trakcyjnego w tym odbieraków prądu i zakłóceń w trakcji  oraz specjalistę z zakresu badań eksploatacyjnych pojazdów trakcyjnych i trakcyjnych systemów zasilania w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.

Zapraszamy do składania ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105533

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105521

 

4.04.2018 r. Komunikat

Rada Nadzorca spółki H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru Przezesa Zarządu.

Treść ogłoszenia

 

15.12.2017 r. Nowa taryfa dla energii elektrycznej i zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej

 

Uprzejmie informujemy, że zakończył się proces kontraktacji energii elektrycznej na rok 2018. Zmiany na rynku energii spowodowały, dość znaczny wzrost cen energii „czarnej” szczególnie w czwartym kwartale bieżącego roku. Zwiększeniu uległy wynikające z przepisów prawa energetycznego wolumeny obowiązkowego zakupu i umorzenia praw majątkowych energii pochodzącej z kogeneracji i źródeł odnawialnych oraz świadectw efektywności energetycznej. W wyniku powyższych zmian, Przedsiębiorstwo H. Cegielski – Energocentrum Sp. z o.o. dostosowało swoją ofertę cenową do nowych warunków prawnych oraz rynkowych i Uchwałą Zarządu EC nr 9/2017 wprowadza nową „Taryfę dla energii elektrycznej”, która zacznie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 stycznia 2018 roku. W wyniku jej wprowadzenia nastąpi wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców w stosunku do roku 2017 o około 4,5 %, czyli w praktyce powrót do poziomu cen roku 2016.

Równocześnie informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30.11.2017 roku, znak DRE.WRE.4211.49.3.2017.KKu zmianie ulega „Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej”. Konieczność zmiany stawek za usługi dystrybucji wynika z informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 81/2017 z dnia 17 listopada 2017r. dotyczącej stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2018, która będzie wynosiła 0,00 zł/MWh. W roku 2017 stawka opłaty OZE wynosiła 3,70 zł/MWh. Powyższa zmiana spowoduje średni spadek opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej o ok. 3 %. Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zacznie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami również od dnia 1 stycznia 2018 roku. Wysokość stawki opłaty OZE jest równa dla wszystkich odbiorców usług

Tekst taryfy dla energii elektrycznej

 

14.11.2017 r. Ogłoszenie o zamóweniu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostawy systemu akwizycji danych o architekturze modułowej, umożliwiającego rejestrację analogowych i cyfrowych sygnałów wielkości mierzonych, w tym prądów, napięć, temperatury i drgań oraz analizę rejestrowanych sygnałów, w tym analizę jakości energii, umożliwiającego synchronizację wszystkich kanałów i umożliwiającego raportowanie wykonanych pomiarów, rejestracji i analiz w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój. Zapraszamy do składania ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1068452

 

6.11.2017 r. Ogłoszenie o zamóweniu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostarczenia dwóch sztuk licencji komercyjnej oprogramowania specjalistycznego do symulacji przebiegów wielkości elektrycznych, mechanicznych i temperatury w przekształtnikach energoelektronicznych i układach napędowych w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój. Zapraszamy do składania ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1066454

 

24.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

Na stonie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H.Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie zakupu 430 sztuk modułów tranzystorowych SiC MOSFET w ramach realizacji projektu pt. Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój. Zapraszamy do składania ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063811

 

23.10.2017 r. ENERGOCENTRUM sprzedawcą zobowiąznym

W dniu 13 października 2017 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DZO.WKP.492.40.39.2017.MPo, na mocy ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wyznaczył Przedsiębiorstwo H.Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego H.Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.. Zgodnie z tą decyzją i decyzją ubiegłoroczną ENERGOCENTRUM w okresie do 31 grudnia 2018 roku jest zobowiązane do zakupu energii elektrycznej z mikroinstalacji i odnawialnych źródeł energii przyłaczonych do jego systemu dystrybucyjnego.

Tekst decyzji

 

18.09.2017 r. Nowa umowa na realizację usługi o wartości powyżej 150 tys. zł 

W dniu 18 września 2017 roku została podpisana umowa z Instytutem Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw na realizację przez Dział Usługowy H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. zadania "Modernizacja pomieszczeń Laboratorium Badań Chemicznych źródeł Prądu poprzez dostosowanie do wymogów technicznych pracy aparatury, podniesienie możliwości badawczych oraz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w budynku Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu przy ulicy Fortecznej".

 

14.09.2017 r. Nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej

W dniu 14.09.2017 r. Przezez Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie decyzją DRE.WRE.4211.21.8.2017.KKu zatwierdził nową taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. Taryfa została opublikowana w "Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna" nr 121 (2344) z dnia 14 września 2017 r. Niniejsza taryfa będzie obowiązywała w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 października 2017 r.

Tekst taryfy

 

1.09.2017 r. Prace badwaczo rozwojowe

H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w konsorcjum z firmą MMB DRIVES Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pt. Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój

Treść ogłoszenia

 

10.08.2017 r. Zakończenie kolejnego etapu modernizacji oświetlenia w halach firmy AK Sp.z o.o.

Zakończono kolejny etap prac modernizacyjnych oświetlenia w halach produkcyjnych firmy AK Sp. z o.o. w Komornikach zrealizowanych przez Dział Usługowy H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. Łacznie w trzech halach produkcyjnych zamontowano 192 lampy LED produkcji LUG. Szacowane oszczędności energii elektrycznej dla klienta prowadzacego produkcję w systemie ciągłym w skali roku wynisą około 150 MWh.

 

4.07.2017 r. Komunikat

Rada Nadzorcza spółki H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o. o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru Przezesa Zarządu.

Treść ogłoszenia