logo
Inno02

AUDYTY ENERGETYCZNE I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ŚRODOWISKA

Od początku swej działalności H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. dążyła do minimalizacji swego negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz ograniczanie zużycia energii. Już w roku 2000 wdrożyła system zarządzania środowiskowego według międzynarodowej normy ISO 14001.

W ramach realizacji przyjętych zadań środowiskowych w sposób zdecydowany zmniejszono oddziaływanie na środowisko oraz zmniejszono zużycie energii pierwotnej.

 1. Wykorzystano ciepło odpadowe z procesu sprężania powietrza do podgrzewania wody socjalnej oraz w drugim etapie do ogrzewania pomieszczeń warsztatu.
 2. Zmniejszenie zużycia wody:
  • zastosowano zamknięty układ chłodzenia sprężarek w centralnej sprężarkowni zastępując układ otwarty chłodzenia wodą przemysłową z własnych ujęć, udział wody w procesie sprężania powietrza stał się marginalny,
  • zastosowano zamknięty układ chłodzenia procesu technologicznego hartowania elementów metalowych,
  • zmieniono technologię zasilania w wodę kotłowni gazowej eliminujące straty kondensatu.
 3. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej:
  • zastosowanie sprężarki powietrza ze sterowaniem falownikowym,
  • ograniczono straty dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej, dzięki wymianie transformatorów i linii kablowych,
  • wymieniono kondensatory energetyczne,
  • zmodernizowano oświetlenie w warsztacie remontowym i pomieszczeniach biurowych.
 4. Wyeliminowano urządzenia zawierające PCB, rtęć i azbest.
 5. Wyposażono studzienki kanalizacyjne w rękawy sorpcyjne w celu uniemożliwienia przedostania się substancji ropopochodnych do kanalizacji.
 6. Dokonano termomodernizacji budynku warsztatowego (ocieplenie ścian, wymiana okien i bram) co pozwoliło praktycznie wyeliminować zewnętrzne źródła do ogrzewania hali warsztatowej.
 7. Zmodernizowano wentylację pomieszczeń szatni i zastosowano w niej rekuperator ciepła w celu ograniczenia zużycia.
 8. Wprowadzono pełną segregację odpadów dzięki czemu znacznie ograniczono ilość odpadów komunalnych.

Jak uzyskać certyfikat energetyczny budynku?

Aktualnie Spółka oferuje przeprowadzenie audytów energetycznych obejmujących analizę kosztów zużycia czynników energetycznych (energii elektrycznej, paliwo, woda, ciepło, gazy techniczne):

 • straty
 • energochłonność urządzeń odbiorczych
 • sposób eksploatacji
 • organizacja i kultura pracy obsługi
 • energia bierna, moc umowna
 • ceny zakupu
 • pomiary diagnostyczne (analizatory, kamera termowizyjna)
 • analiza umów dystrybucyjnych

Wynikiem audytu są propozycje działań obniżających koszty zakupu i zużycia energii:

 • poprawa współczynnika mocy
 • wymiana urządzeń
 • zmiana paliwa lub nośnika energii
 • modernizacja układów pomiarowych
 • przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy energii
 • wdrożenie komputerowego systemu monitoringu zużycia czynników energetycznych

Audyty energetyczne przeprowadzamy dla zakładu przemysłowego lub innego obiektu obejmujący w zależności od potrzeb.

Posiadamy uprawnienia do przygotowania wymaganego prawem certyfikatu energetycznego budynku.

Rozliczenie przeprowadzonego audytu może odbywać się w formie udziału naszej Spółki w oszczędnościach osiągniętych dzięki zastosowaniu zaproponowanych rozwiązań.

Proponujemy usługi doradztwa technicznego w zakresie:

 • optymalizacji procesów technologicznych,
 • przeprowadzanie przetargów i wyboru wykonawców
 • uczestnictwa w komisjach ds. ustalenia przyczyn awarii
 • przygotowywania instrukcji technologicznych.

 

 

DANE KONTAKTOWE

H. Cegielski - Energocentrum Sp. z o. o.

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229

61-485 Poznań

 

tel:+48 61 831 18 00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYŚLIJ ZAPYTANIE