logo
Inno02

Elektromonter to trudna, odpowiedzialna i dość niebezpieczna profesja. Osoba, wykonująca omawiany zawód, poza kwalifikacjami z zakresu elektryki powinna także spełniać określone wymogi fizyczne oraz mieć predyspozycje psychiczne. Elektromonter na co dzień zajmuje się wykonawstwem, przebudową, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznych. To praca w ciągłym ruchu, różnych warunkach, często na znacznych wysokościach. W niniejszym artykule omówimy profil idealnego przedstawiciela zawodu elektromontera.

Jakie wymagania psychofizyczne powinien spełniać elektromonter?

 

Dobry elektromonter powinien być osobą silną fizycznie. Powinna cechować go ponadprzeciętna: odporność, wytrzymałość oraz sprawność. Elektromonter musi często przenosić znaczne ciężary, dlatego omawiany zawód powinien być wykonywany przez mężczyzn.

Kolejną trudnością, przypisaną do zawodu elektromontera są wymagane predyspozycje psychiczne i osobowościowe, do których należą:

 • umiejętność pracy zespołowej, która jest ważna ze względu na konieczność współpracy z innymi, np. na budowie;
 • brak lęku wysokości;
 • stabilność emocjonalna;
 • dokładność, samodzielność i zdyscyplinowanie w działaniu;
 • umiejętność koncentracji i zapamiętywania;
 • spryt, szybkość i spostrzegawczość w pracy;
 • posiadanie wyobraźni przestrzennej;
 • poczucie odpowiedzialności i znajomość konsekwencji nienależytego wykonania obowiązków;

Jakie kwalifikacje zawodowe są niezbędne na stanowisku elektromontera?

 

Elektromonterem może zostać osoba, która ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, a także poprzez nabycie uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz energetycznych, nadawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Tytuły czeladnika i mistrza zawodu można zdobyć, zdając egzamin państwowy, przeprowadzany przez PKE. Dokształcenie jest możliwe w technikum o omawianym profilu, a następnie na kierunkowych studiach inżynierskich. W zawodzie elektromontera bardzo cenne jest doświadczenie oraz zdolności do przedmiotów ścisłych, takich jak: matematyka, chemia i fizyka. Ważne jest także nabycie umiejętności czytania rysunków technicznych.

Specjalizacje zawodowe elektromontera

 

Zgodnie z klasyfikacją państwową, elektromonter ma 22 możliwości wyboru drogi zawodowej. Może on pracować zarówno wewnątrz pomieszczeń, np. w przedsiębiorstwach przemysłowych i zakładach produkcyjnych, jak również na zewnątrz: na wysokościach i budowach. W zależności od indywidualnych zainteresowań i preferowanego miejsca wykonywania pracy, elektromonter może specjalizować się między innymi w:

 • urządzeniach: oświetleniowych, sygnalizacyjnych, technicznych i rozdzielczych;
 • układach: automatyki przemysłowej i zabezpieczeniowej, górniczych, pomiarowych, transformacyjnych, telekomunikacyjnych, taboru szynowego, tablic rozdzielczych;
 • maszynach: elektrycznych, górniczych, dźwigów osobowych, samochodowych;
 • lotnictwie, okrętach, elektryce konkretnego zakładu.

Jaki jest zakres prac, wykonywanych przez elektromontera?

 

Obszar obowiązków zawodowych omawianego zawodu zależy przede wszystkim od specjalizacji, w której działa. Istnieją jednak zadania podstawowe, które musi umieć wykonać każdy wykwalifikowany elektromonter. Należą do nich:

 • montaż, przegląd, remont, wymiana i konserwacja instalacji elektrycznych;
 • wybór właściwych materiałów przewodzących, na podstawie przedstawionego projektu instalacji elektrycznej;
 • właściwe ułożenie oraz zabezpieczenie przewodów elektrycznych;
 • uruchomienie instalacji i współzależnych urządzeń;
 • instalacja oświetlenia;
 • montaż elementów instalacji i urządzeń, zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • wykonanie prac przygotowawczych pod montaż instalacji, np. podziemnych.